Hem


Österstrand - Norrbyn


Österstrand är ett område med både fritidshus och fast boende direkt norr om Norrbyn i Västerbotten. Detta strandnära område har en vacker utsikt över den skärgård som omger Norrbyskär.


I området återfinns bl a följande intresse- och samfällighetsföreningar för vilka denna hemsida främst är ämnad för:

Fyruddens året runt vattenförening

Österstrands samfällighetsförening

Österstrands vägförening


Lathund inför föreningarnas gemensamma årsmöten och fikaansvariga:

•Kontakta Barbro eller Stig Edström för hämtning av nyckel till möteslokal (Träffpunkten i Norrbyn).

•Handla fika, ta kvitto och spara det.

•Fixa i ordning fikat och möteslokal.

•Lämna in kvittot till kassören för Österstrands vägförening med ditt kontonummer.

•Diska/städa undan.

•Lämna nyckeln till de som ansvarar för fikat vid nästa årsmöte. De ansvarar för att lämna igen nyckeln samt boka lokalen för kommande årsmöte.