Österstrands samfällighetsförening

Österstrands samfällighetsförening


Österstrands samfällighetsförening är en ideell förening som bildades 2013. Syftet med föreningen är att förvalta en samfällighet i Österstrand, Norrbyn, och dess uppställningsplats, grönområde samt småbåtshamn. Föreningens medlemmar består av 10 närliggande fastigheter. Medlemskapet följer med de, av Lantmäteriet bestämda, fastigheter som ingick i föreningen vid bildandet. Medlemsskapet går ej att sälja eller frånsäga sig och således kommer inga nya medlemmar att antas.


Styrelsens medlemmar utses vid årsmötet och består av 3 medlemmar samt en suppleant.


Ordförande med en mandatperiod t o m årsmöte 2023 är Clas Wikström.


Föreningens organisationsnummer är: 717914-5805


Föreningens bankgiro är: 520-0704


Kontakt med föreningen sköts via e-post: info@osterstrand.se
Regler och stadgar


Föreningens stadgar finns att läsa här:


https://drive.google.com/file/d/16OS0gMx5LIhwb9Iba1d_yFGApOYEHFeC/view?usp=sharing


Mötesprotokoll


Föreningens mötesprotokoll finns samlade här:


https://drive.google.com/drive/folders/1PRVnJt6ShERu2Cq4B0O6yzAbkkLdJPmf?usp=sharing